IDELVION indikation

IDELVION är indicerat för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd faktor IX-brist) i alla åldersgrupper.

Nyskapande teknologi – upp till 14 dagars skydd*

IDELVION är en rekombinant koagulationsfaktor IX (rFIX) med förlängd halveringstid. Förlängning av halveringstiden för IDELVION nås genom fusion av rFIX med rekombinant albumin som har en halveringstid på ca 20 dagar.1

IDELVION för långvarig hemostatisk kontroll

  • Faktor IX-nivå > 5 % i upp till 14 dagar efter en enkeldos IDELVION 50 IE/kg*2
  • Lägsta faktor IX-nivåer, medel:
    20,0 % vid profylax var 7:e dag (40 IE/kg)*2
    12,4 % vid profylax var 14:e dag (75 IE/kg)*2
  • Årlig spontan blödningsfrekvens 0 vid dosering var 14:e dag*#2
* Gäller personer över 11 år.
# Årliga spontana blödningar, median kvartilavstånd (IQR) = 0,00; 1,00 (Mediandos 75 IE/kg).
1. IDELVION SPC 10/2019. 2. Santagostino E, et al. Blood 2016;127:1761-9.