IDELVION finns i fyra olika styrkor1

 
 

Varje 250 IE, 500 IE, 1000 IE förpackning innehåller:

 • 1 injektionsflaska med pulver
 • 1 injektionsflaska med 2,5 ml vatten för injektionsvätskor
 • 1 nållöst överföringsset med filter 20/20, Mix2VialTM double grip
 • 1 engångsspruta (5 ml)
 • 1 venpunktionsset
 • 2 alkoholtorkar
 • 1 plåster
 

2000 IE förpackning innehåller:

 • 1 injektionsflaska med pulver
 • 1 injektionsflaska med 5 ml vatten för injektionsvätskor
 • 1 nållöst överföringsset med filter 20/20, Mix2VialTM double grip
 • 1 engångsspruta (10 ml)
 • 1 venpunktionsset
 • 2 alkoholtorkar
 • 1 plåster
 

Förvaring

250 IE, 500 IE, 1000 IE och 2000 IE förvaras i 2°C – 25°C upp till 36 månader.

Administreringshastigheten ska avgöras av patientens komfortnivå, upp till max 5 ml/min. Här finns en instruktionsfilm som visar hur man förbereder och tar IDELVION.

 
Mix2VialTM är ett registrerat varumärke som tillhör West Pharmaceutical Services, Inc. eller något av dess dotterbolag.
Referens: 1. IDELVION SPC 10/2019.