Idelvion® (albutrepenonakog alfa) är ett rekombinant fusionsprotein där koagulationsfaktor IX är länkad till albumin (rIX-FP), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Blödningshämmande: blodkoagulationsfaktor IX. Rx, EF. Förpackningar: 250 IE, 500 IE, 1 000 IE och 2 000 IE. Indikation: Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd faktor IX-brist) i alla åldersgrupper.