IDELVION – långtidsprofylax, rekommenderade doser

 

Som långtidsprofylax för vuxna patienter med hemofili B är rekommenderade doser:

  • 35 – 50 IE/kg en gång per vecka
  • Upp till 75 IE/kg var 10:e – 14:e dag (för vissa patienter, välkontrollerade på behandling en gång per vecka)1

För barn och unga är den rekommenderade dosen:

  • 35 – 50 IE/kg en gång per vecka1
 

Behandlingen bör övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling av hemofili B. Under behandlingen rekommenderas bestämning av faktor IX-nivåerna som vägledning för att anpassa dos och doseringsintervall vid upprepade infusioner.

 
Referens: 1. IDELVION SPC 10/2019.