Rapportera biverkningar

 

För att rapportera biverkningar avseende produkter från CSL Behring är e-postadressen: pharmacovigilance@cslbehring.se