IDELVION – rekommendationer vid blödning och vid kirurgi1

 

Vid följande hemorragiska tillstånd bör faktor IX aktiviteten inte sjunka under den angivna aktivitetsnivån i plasma (i % av det normala eller IE/dl) inom tidsperioden ifråga.

Följande tabell kan användas som vägledning för dosering vid blödningsepisoder och kirurgi:

 

Grad av hemorragi / Typ av kirurgiskt ingrepp Lämplig faktor IX-nivå (%) (IE/dl) Doseringsintervall (timmar) / Behandlingsperiod (dagar)
Hemorragi
Mindre eller medelsvår hemartros, muskelblödning (förutom iliopsoas) eller oral blödning
30 – 60 Enkeldos bör vara tillräckligt för de flesta blödningar. Underhållsdos efter 24 – 72 timmar om det finns ytterligare tecken på blödning.
Mer omfattande hemorragi
Livshotande blödningar, djupa muskelblödningar inklusive iliopsoas
60 – 100 Upprepa var 24 – 72 timme den första veckan, och sedan underhållsdoser varje vecka tills blödning upphör och läkning uppnåtts.
Mindre kirurgiska ingrepp
Inklusive okomplicerad utdragning av en tand
50 – 80
(initiala nivåer)
Enkeldos kan vara tillräckligt för majoriteten av mindre kirurgiska ingrepp. Om det behövs kan underhållsdoser ges efter 24 – 72 timmar tills blödning upphör och läkning uppnåtts.
Större kirurgiska ingrepp
60 – 100
(initiala nivåer)
Upprepa var 24 – 72 timme den första veckan, och sedan underhållsdoser 1 – 2 gånger i veckan tills blödning upphör och läkning uppnåtts.
 
Referens: 1. IDELVION SPC 10/2019.