Information för patienter som behandlas med Idelvion

 

Materialet är framtaget i samarbete med sjukvårdspersonal.

Kontakta oss via mail eller telefon om du är intresserad och vill beställa material.

Instruktionsfilm som visar hur man förbereder och tar IDELVION.