Nyskapande teknologi som tar tillvara de bästa egenskaperna hos rFIX och rAlbumin1,2

 

Fusion av rFIX och Albumin via en klyvbar peptidlänk1,2

IDELVION är en rekombinant koagulationsfaktor IX (rFIX) med förlängd halveringstid. Förlängning av halveringstiden för IDELVION nås genom fusion med rekombinant albumin som har en halveringstid på ca 20 dagar.

IDELVION är stabil i blodet och faktor IX frigörs först när den behövs i koagulationen.3

Den klyvbara länken mellan faktor IX och albumin innehåller den naturliga aktiveringspeptiden hos faktor IX och albuminet klyvs därför bort samtidigt som FVIIa/TF eller FXIa klyver och aktiverar FIX.3

Referenser:
1. Metzner et al. Thromb Haemost 2009;102:634–44.
2. Schulte. Thromb Res 2009;124(Suppl 2):S6−8.
3. IDELVION SPC 10/2019.