IDELVION – vältolererad med en väldokumenterad säkerhetsprofil1

 

IDELVION säkerhetsprofil

  • De vanligaste biverkningarna vid behandling med IDELVION är reaktion på injektionsstället och huvudvärk. Överkänslighet eller allergiska reaktioner har observerats i sällsynta fall1
  • Under kliniska studier med tidigare behandlade patienter på profylax observerades ingen utveckling av antikroppar1
  • Albumin har en väletablerad tolerabilitetsprofil, med låg risk för immunologisk reaktion samt en välkaraktäriserad metabolism2,3
 
Referenser:
1. IDELVION SPC 11 maj 2016.
2. Santagostino E, et al. Blood 2016;127:1761-9.
3. Chaubal M. Drug Dev Deliv 2005;5.