IDELVION – vältolererad med en väldokumenterad säkerhetsprofil1

 

IDELVION säkerhetsprofil

  • De vanligaste biverkningarna vid behandling med IDELVION är reaktion på injektionsstället och huvudvärk. Överkänslighet eller allergiska reaktioner har observerats i sällsynta fall och utveckling av inhibitorer kan förekomma med okänd frekvens.1
  • Utveckling av inhibitorer har rapporterats i en pågående klinisk studie med tidigare obehandlade patienter samt observerats hos tidigare behandlade patienter efter lanseringen av IDELVION.
  • Albumin, som rFIX är fuserad till i IDELVION, har en väletablerad tolerabilitetsprofil, med låg risk för immunologisk reaktion samt en välkaraktäriserad metabolism.2,3
 
Referenser:
1. IDELVION SPC 10/2019.
2. Santagostino E, et al. Blood 2016;127:1761-9.
3. Chaubal M. Drug Dev Deliv 2005;5.